ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2563

โพสต์31 ก.ค. 2563 07:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางชัชฎาพร ตุ้ยเต็มวงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

Comments