ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 02:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 9 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นางชัชฎาพร ตุ้ยเต็มวงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

Comments