ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ

โพสต์28 พ.ย. 2559 23:58โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การแพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  งบดำเนินงาน  เป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นพื้นฐาน  งบงานประจำ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments