ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ

โพสต์25 เม.ย. 2560 01:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา ครั้งที่ 2/2560  ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments