ประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์25 ต.ค. 2562 00:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments