ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง

โพสต์11 พ.ค. 2560 01:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร  ศูนย์พัฒนาวิชาการ  สพป.แพร่ เขต 2

Comments