ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

โพสต์15 ก.พ. 2561 23:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 อำเภอลอง, วังชิ้น  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 และ อำเภอสูงเม่น, เด่นชัย  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2    

Comments