ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.

โพสต์4 เม.ย. 2561 20:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2561  เพื่อประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารตัวชี้วัดต่าง ๆ ร่วมวางแผนการดำเนินงาน  ในวันที่ 5 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments