ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคล

โพสต์26 ม.ค. 2561 03:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 โดยมีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
Comments