ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT ป.3

โพสต์4 มี.ค. 2561 23:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ  ในวันที่ 5 มีนาคม  2561   โดยประชุม โรงเรียนในเขตอำเภอสูงเม่นและอำเภอเด่นชัย  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 (อ.สูงเม่น)  และประชุมโรงเรียนในเขตอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 (อ.ลอง) 
Comments