ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์19 มี.ค. 2562 21:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สู่การเป็นโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2
Comments