ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์22 ธ.ค. 2558 19:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ครั้งที่ 3/2558  ในวันที่  23 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2  เพื่อขอความเห็นชอบใช้สถานที่ก่อสร้างอาคาร สพป.แพร่ เขต 2  และนโยบายแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
Comments