ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการขยะ

โพสต์11 ต.ค. 2559 01:34โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ  บัวสิงห์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรวัสดุ โครงการจัดการขยะแบบครบวงจรในสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments