ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินเหลือจ่าย

โพสต์17 ก.ย. 2560 21:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560  ในวันที่ 18 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments