ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา

โพสต์10 ธ.ค. 2561 23:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาและจำนวนข้อมูลนักเรียนในระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments