ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โพสต์6 ก.ย. 2564 00:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments