ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ

โพสต์8 ธ.ค. 2558 01:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments