ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษา

โพสต์16 ก.ย. 2559 02:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่พวก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments