ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษา

โพสต์10 ม.ค. 2560 20:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments