ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านค้างใจ

โพสต์26 พ.ค. 2562 20:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2562 21:00 ]

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านค้างใจ  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments