ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์14 ก.ย. 2561 03:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments