ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments