ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โพสต์18 ม.ค. 2559 19:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ในวันที่ 19 มกราคม 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments