ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โพสต์2 มิ.ย. 2559 02:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.แพร่ เขต 2  ครั้งที่ 2  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments