ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โพสต์19 ส.ค. 2559 00:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.แพร่ เขต 2  ครั้งที่ 3/2559  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments