ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โพสต์7 ส.ค. 2561 01:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2561  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments