ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

โพสต์27 มี.ค. 2564 07:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments