ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

โพสต์19 ก.พ. 2562 19:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments