ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 1/2564

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมลานฮักลอง สพป.แพร่ เขต 2

Comments