ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2561

โพสต์21 พ.ย. 2559 18:35โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments