ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2562

โพสต์26 ต.ค. 2560 20:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนในโครงการพระราชดำริและแผนพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565)   ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments