ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์17 พ.ย. 2563 23:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments