ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแบบรายงาน

โพสต์5 ต.ค. 2561 01:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแบบรายงาน เอกสารอ้างอิง การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments