ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562

โพสต์18 ม.ค. 2561 01:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562  งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 18 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

Comments