ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณปี 2565 งบเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

โพสต์7 ก.พ. 2564 23:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณปี 2565 งบเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments