ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

โพสต์14 ธ.ค. 2558 00:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments