ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกและรวมสถานศึกษา

โพสต์22 เม.ย. 2562 21:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกและรวมสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments