ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการ กพฐ. (นายสุเทพ ชิตยะวงษ์) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

โพสต์9 มิ.ย. 2562 21:42โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการ กพฐ. (นายสุเทพ ชิตยะวงษ์) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 2

Comments