ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

โพสต์29 พ.ค. 2560 20:21โดยAdmin phrae2
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
Comments