ประชุมคณะกรรมการประชุมกลั่นกรองการจัดสรรเงินเหลือจ่าย

โพสต์14 ก.พ. 2560 01:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชุมกลั่นกรองการจัดสรรเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments