ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสต์19 ม.ค. 2559 01:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 19 มกราคม 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments