ประชุมคณะกรรมการประมวลผล และคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์3 ส.ค. 2563 23:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมวลผล และคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments