ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในเขตอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น

โพสต์24 ม.ค. 2562 01:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ในเขตอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น    ในวันที่ 24 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments