ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

โพสต์28 ม.ค. 2561 20:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 29 มกราคม 2561  

Comments