ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหัวหน้าส่วนราชการที่ขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 1/2563

โพสต์11 ก.พ. 2563 19:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหัวหน้าส่วนราชการที่ขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

Comments