ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 15/2564 ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ (ศปก.จ.แพร่) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์10 พ.ค. 2564 21:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 15/2564 ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ (ศปก.จ.แพร่) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

Comments