ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์21 มิ.ย. 2560 21:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ, ร.ร.บ้านร่องกาศใต้, ร.ร.บ้านแม่สายดอนทัน และ ร.ร.บ้านปงพร้าว   ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments