ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ

โพสต์20 พ.ย. 2562 00:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ เพื่อไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านเวียงทอง ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น

Comments