ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ

โพสต์12 พ.ย. 2562 20:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว และนางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ

Comments