ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โพสต์28 พ.ค. 2563 01:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายพรชัย จันทะสาร และ ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

Comments